Oferta


Firma X- map oferuje Państwu kompleksowe wykonywanie usług geodezyjnych w zakresie:
• sporządzania map do celów projektowych
• tyczenia budynków i budowli
• tyczenia sieci technicznego uzbrojenia terenu
• inwentaryzacji powykonawczych budynków
• inwentaryzacji sieci technicznego uzbrojenia terenu
• rozgraniczeń nieruchomości
• podziałów nieruchomości
• wznowień znaków granicznych
• obsługi inwestycji
Wyniki przeprowadzonych prac możemy przekazać w postaci numerycznej.